אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Describe Issue - support staff will email response or call back if subscribed

 Sales Support

curl "https://fasttrakcloud.com/billing/crons/pop.php"